Tetik Parmak Tedavisi Bursa

Tetik parmak, parmaklar ya da baş parmağın hareket etmesi sırasında kasılma ya da kilitlenme problemleridir.  Özellikle parmakların bükülmesi sırasında bu şikayetler görülür. Parmaklar kilitlendiğinde eski haline getirilmesi zor olur. Bu durum hastada çok yüksek oranda ağrı şikayetleri oluşturur.

Elde, fleksör tendonu ve tendonların içinde bulunduğu tünel yapıları bulunur. Bu tünellere pulley adı verilir. Pulleyler tendonların kemiğe yakın bir konumda durmasını sağlar. Tetik parmak durumu Tenosinovit Stenosing olarak da nitelendirilir.

Tetik parmak rahatsızlığı kişinin hayat kalitesini belirgin oranda düşürmektedir. Bu rahatsızlıktan sonra parmağın eski haline gelmesi zorlu bir süreçtir.  Tetik parmak rahatsızlığı genel olarak küçük parmak, yüzük parmağı ve başparmakta kendini göstermektedir. Yapılan araştırmalar bu rahatsızlığın sağ elde daha sık görüldüğünü ortaya koyuyor.

Tetik parmak tedavisi Bursa şehrinde kliniğimizde yapılmaktadır. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Tetik Parmak Belirtileri Nelerdir?

Tetik parmak kişide tüm parmaklarda görülebilecek bir şikayettir. Eş zamanlı olarak birden fazla parmağı etkileyebilir ve her iki elde de görülebilir. Tetik parmakta en karakteristik belirti parmaklarda ağrı şikayetleri yaşanmasıdır.

Tetik parmak belirtileri şöyle sıralanabilir;

  • Uykudan uyanan kişide parmakların sert olma durumu
  • Parmaklar hareket ettirildiğinde “tık şeklinde atma sesi duyulması
  • Sorun yaşanan parmağın olduğu bölümde avuç içinde hassasiyet ve yumru hissi görülmesi
  • Etkilenen parmak ve parmakların düz ve ortada bükülmüş olarak kilitlenmesi
  • Parmakların hareket ettirilirken zorluk yaşanması

Tetik parmak belirtileri ortaya çıktığında mutlaka bir uzmana görünmek gerekir. Tetik parmak tedavisi sorunun şiddetine göre planlanır.

Tetik Parmak Neden Olur?

Tendon kası ve kemikler parmakları ve başparmağı birbirine bağlayan sert doku bantları olarak nitelendirilebilir.  El ve kollardaki kas parmak ve diğer bölgelerin bükülmesi tendonlar sayesinde olur. Tendon bölgesinde uzun süreli bir tahriş oluşması, tendon hareketlerinin olumsuz etkilenmesi ve bölgede kalınlaşmaya yol açabilir.

Tendonlarda iltihap oluştuğunda parmak ve başparmağı bükmekte zorluk yaşanır.  Tendonlarda iltihap oluşmasına bağlı tetik parmak görülebilir. Bu durum parmaklarda sıkışma ve şişlik oluşturur.

Bir hareketin tekrar edilmesi, parmakların düzenli olarak zorlu aktivitelerde kullanması gibi durumlara bağlı tetik parmak oluşabilir. Tendonların işlevlerini tam olarak yerine getirememesi tetik parmağın en yaygın nedenlerindendir.

Tetik Parmak Kimlerde Daha Fazla Görülür?

Tetik parmak yapılan araştırmalara göre 45-60 arasındaki hastalarda daha fazla ortaya çıkıyor.  Ayrıca tetik parmak görülme olasılığı kadınlarda daha fazladır.  Kişide romatoid, gut ve diyabet gibi hastalıklar tetik parmak nedenleri arasında olabilir.

Parmaklarını yoğun olarak kullanan meslekleri icra eden kişilerde de tetik parmak görülme olasılığı daha fazladır. Çiftçi, sanayi çalışanları, müzisyenlerde görülme olasılığı daha fazladır. Yani parmak ve başparmak hareketlerinin tekrarlandığı meslek grupları risk grubu içindedir.

Tetik Parmak Tanısı Nasıl Konur?

Tetik parmak tanısı koyulması için hastanın şikayetleri ve muayene süreci devreye girer.

Tetik parmak teşhisi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir;

Hasta Öyküsü: Parmak bölgesinde yaşanan ağrı şikayetlerinde doktorlar öncelikle hasta öyküsünü dinler. Hasta öyküsünde öncelikle şikayetlere bakılır ve şikayetlere göre muayene yapılır.

Fiziki Muayene:  Hasta öyküsüne göre doktorlar fiziki muayene gerçekleştirir. Muayene sırasında parmaklardaki takılmalar ve nodüller belirlenir. Buna göre tetik parmak tanısı koyulabilir.

Tetik parmak tanısı için genellikle görüntüleme yöntemlerine başvurulmaz.  Tetik parmak tanısı koyulurken diğer sorunları elemek adına bazı görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.

Bursa Tetik Parmak Tedavisi

Tetik parmak tedavisi ameliyatlı ve ameliyatsız olarak gerçekleştirilir. Ameliyat tedavisi, diğer yöntemlerden yanıt alınamayan çok nadir sayıdaki hastada planlanır. Hastanın şikayetlerine ve sorunun derecesine göre gerekli tedavi planı gerçekleştirilir. Bursa tetik parmak tedavisi için kullanılan yöntemler şöyledir;

  • Atel Kullanımı: Tetik parmak tedavisi sırasında basit vakalarda atel kullanımı tercih edilebilir. Atel kullanımı hastanın şikayetlerini önemli oranda azaltabilir.
  • Egzersiz: Hafif düzeydeki tetik parmak şikayetlerinde parmak egzersizleri önerilebilir. Egzersizler hafif düzeydeki şikayetlerde etkili olabilir.
  • Açık Cerrahi: Tetik parmak avuç içine küçük bir kesi açılarak tendonların hareket edilmesi için işlem yapılır. Tendon kılıfı kesilerek hareket alanı arttırılır ve yarayı kapatmak için kesi dikilir. Cerrahi tedavi riskleri nedeniyle son çare olarak planlanmalıdır.

Tetik parmak tedavisinde her zaman öncelikle konsertavif yani cerrahi dışı yöntemler planlanmalıdır. Cerrahi tedavilerde komplikasyonlara bağlı ortaya çıkabilecek sorunlar konservatif yöntemlerde bulunmamaktadır.

  • Kortizon Enjeksiyonu: tetik parmak olan hastalarda hasarlanmış olan tendon ve tendon kılıfının etrafında oluşan ödemde düzelme sağlayarak ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayetlerinde geçici bir düzelme sağlar. Ancak, kortizon enjeksiyonu hastalığı tedavi etmez. Aksine zaman içerisinde kortizonun olumsuz etkileri de tabloya eklenebilir. Hatta tendon incelmesi dahi oluşabilir. Biz kliniğimizde, tetik parmak hastalığında ve diğer kas iskelet sistemi sorunlarında kortizon enjeksiyonunu tercih etmiyoruz. Bunun yerine doku tamiri etkisi olan ve iyileştirici etkileri olan, hastaya zarar vermeyen, güvenli yöntemler olan rejeneratif tedavi yöntemlerini uyguluyoruz.

Rejeneratif Yöntemler ile Tetik Parmak Tedavisi

PRP, CGF, proloterapi gibi rejeneratif yöntemler ile tetik parmak tedavisi ameliyatsız bir tedavi seçeneği olarak hayata geçirilir. Bu yöntemler tetik parmak tedavisinde en etkili tedavi seçenekleridir. Bu tedavilerle ilgili tecrübeli ve uzman bir hekim tarafından uygulandıklarında güvenli yöntemlerdir.

Bursa tetik parmak tedavisi sürecinde öncelikle tetik parmağa neden olan tendon kılıfı hasarının tamiri çok önemlidir.

Proloterapi: Tetik parmak hastalarının sorunlu tendon bölgesine uygulanır. Proloterapi enjeksiyonu ile tendon kılıfındaki hasarlanmanın tamiri tetiklenir.

PRP: PRP yönteminde hastadan alınan az miktardaki kandan trombosit hücrelerinden zengin plazma ayrıştırılır. Daha sonra tetik parmak hastalarının tendonlarındaki sorunlu bölgeye trombositten zengin plazma enjekte edilir. trombosit hücreleri iyileşmeyi sağlayan faktörleri salgılarlar ve bu şekilde hasarlı tendon ve tendon kılıfının tamir süreci başlatılmış olur.

Bursa tetik parmak tedavisi randevusu almak için kliniğimizi arayabilirsiniz. Dr. Mehmet Mustafa Ertürk ile yürütülen tetik parmak tedavisini yürütebilirsiniz.  Detaylı bilgi için iletişim kanallarımız üzerinden istediğiniz zaman bize ulaşabilir veya Bursa’daki kliniğimizi ziyaret edebilirsiniz.