Menisküs Tedavisi Bursa

Menisküs, kişide dizde yer alan ve C şekline benzeyen bir yapı olarak nitelendirilebilir. Bu yapının temel görevi diz bölgesinde yer alan kıkırdakların hasar görmesinin önüne geçmek ve dizin hareket etmesini sağlamaktır.

Kişide diz eklemi 3 kemikten meydana gelir. Uyluk, bacak kemiği ve diz kapağı kemiği bu bölgelerdir.  Travmaya bağlı olarak ya da ilerleyen yaşa bağlı menisküs hasarı oluşabilir. Bu durumda menisküs tedavisi Bursa şehrinde bulunan kliniğimizde yapılmaktadır.

Menisküs yapıları her dizde iç ve dışta iki tane bulunmaktadır.  C şeklinde bulunan bu yapılar kompresyona dirençli olacak şekilde yoğun sıkı örgü şeklinde kolajen lifleri yer alan elastik yapılardır. Özellikle futbolcularda yoğun olarak görülen bu durum kariyerin bitmesine dahi yol açabilir.  Dizini zorlayan bir kişide ön çapraz bağ sakatlıkları görülebilir.

Menisküs Nedir?

Menisküs kişide kaval ve uyluk kemiklerinin arasında yer alan yapılara verilen isimdir. Bu yapının temel görevi diz çevresindeki kıkırdak dokuyu korumaktır. Ayrıca diz eklemlerinin hareket edebilmesini sağlar. Diz bölgesinde bulunan kemik ve eklemlerin sürtünmeye bağlı uyumlu şekilde hareket etmesinde de görevlidir. Bu özelliği sayesinde vücut ağırlığının dengeli olarak dağılmasını sağlar.

Dizde yarım ay şeklinde bulunan bölge menisküstür. Bu bölgede yırtıklar genel isim olarak menisküs yırtığı olarak adlandırılır. Bursa menisküs tedavisi yapılırken kişiye özel bir tedavi planlanmalıdır.

Menisküs Neden Olur?

Menisküs yırtılması kişide travmatik olaylar sonucu ortaya çıkabilir. Bunun dışında zamana bağlı bozulmalar sonucu ortaya çıkabilir ya da doğuştan görülebilir. Her insanda menisküs sorunları ortaya çıkabilir.

Genel menisküs nedenleri şu şekildedir;

 • Ani durma ve dönme, dizin zorlanması, bükülmesi ve döndürülmesi durumları
 • Diz çökme, diz üstüne çömelme, ağır eşyalar kaldırma
 • Futbol, basketbol gibi ikili temas olan sporları yapma
 • Direkt dize bir darbe alma
 • Ayak sabit bastığında dizin yana dönmesi
 • Vücudun ağırlığının dize dengeli dağılmaması ve tek bir dizde toplanması
 • Trafik kazası gibi travmatik olaylar yaşama
 • Sporlarda dizin dönmesine yol açacak durumlar olarak sıralanabilir.

Menisküs bölgesinde yaralanmalar her yaşta ortaya çıkabilir.  Genç bireylerde menisküs dokusu çok sağlam olsa dahi büyük travmalara bağlı olarak görülebilir. Yaşın ilerlemesi sebebiyle bölgedeki dejeneratif değişimler de menisküs bölgesinde yırtılmalara yol açabilir. 65 yaş üzerinde her 10 insandan 4’ünde görülen bir sağlık sorunudur.

Menisküs Belirtileri Nelerdir?

Menisküs yırtığı durumlarında ilk olarak diz bölgesinde ağrı ve şişlik görülür.  Bu belirtiler ilk aşamada basit olarak görülse de tedavi edilmediğinde daha rahatsız edici ve komplike şekle bürünebilir. Tedavi geciktikçe merdiven çıkarken, yürürken diz bölgesinde şiddetlenen bir ağrı ortaya çıkar.

Fiziksel hareketler yerine getirirken dizden ses gelebilir, dizler boşalabilir ve kişi eklemlerin birbirine sürtündüğünü hissedebilir.

 Menisküs yırtığı belirtileri genel olarak şöyledir;

 • Hafif başlayarak sonrasında şiddetlenen diz ağrısı şikayetleri
 • Dizin içinde bazı sesler gelmesi
 • Diz bölgesinde şişlik ve sertleşme
 • Diz bölgesinde kilitlenme ve bir noktada takılma şikayetleri
 • Dizi tam bükemeyecek şekilde hareket kısıtlılığı oluşması
 • Dizin tam olarak açılmaması ve kapanamaması durumu şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Menisküs yırtığı belirtileri farklı zamanlarda ve şiddetlerde görülebilir. Komplikasyonların ortaya çıktığı andan itibaren en kısa sürede tedai başlatılmalıdır. Tedavi edilmeyen menisküs durumları zaman içinde hastanın günlük yaşantısını etkilemeye başlar.  Diz eklemleri ve kemik bölgesinde farklı hasarlar ortaya çıkabilir.

Menisküs Yırtığı Tanısı Nasıl Konur?

Menisküs yırtığı tanısı için doktor muayenesi çok önemli bir işlemdir. Ortopedi uzmanları menisküsün yer aldığı eklem hattı boyunca hassasiyet olup olmadığına bakar.  Gençlerde dizde burkulma ve dönmeye bağlı ağrı ve kilitlenme şikayetleri oluşur. İlerleyen yaşlarda ise dejeneratif yırtıklar çömelme ve eğilme gibi hareketlerden sonra kilitlenme ve takılma olarak ortaya çıkar.

Tanı sırasında ağrı bölgesi, hareket ilişkisi ve şiddeti detaylı şekilde değerlendirilir. Bursa menisküs tanısı için şu yöntemler kullanılabilir;

 • Manyetik Rezonans (MR):  Diz bölgesinde yer alan sert ve yumuşak dokular ayrıntılı olarak görülür. Menisküs teşhisinde en etkili yöntemdir.
 • Röntgen: Kıkırdak yapılı menisküs röntgenle görüntülenemese de dizdeki benzer problemleri elemek adına kullanılır.
 • Artroskopi: Nadir vakalarda dizin içini incelemek adına küçük bir kesi yapılarak dizin içi bükülmüş biçimde incelenir.

Menisküs Yırtığı Tedavisi Nasıl Olur?

Menisküs tedavisi hastadaki hasarın durumu, yırtılmanın büyüklüğü gibi durumlara bağlı olarak değişir.  Tedavi sürecinde basit vakalarda yaralanmanın hemen ertesinde bölgeye soğuk uygulama ve dizin vücuttan yüksekte tutulup dinlenmesi hastanın ağrı ve ödem şikayetlerini azaltır.

İleri düzeydeki cerrahi dışındaki yöntemlere yanıt vermeyen rahatsızlıklarda artroskopi isimli kapalı ameliyat yapılabilir. Bu ameliyatta menisküsü onarmak adına işlem yapılır.  Ameliyat sonrasında hastanın dizinin eski gücüne kavuşabilmesi için fizik tedavi ve rehabilitasyon ile birlikte egzersizler uygulanır.

 • İlaçla Meniskü Yırtığı Tedavisi: Menisküs yırtığı tanısı sonrasında ilaç tedavisi sık kullanılır. Hastadaki ağrıyı geçirmek için antiinflamatuar ilaçlar kullanılır. İleri yaşlarda kullanılan ilaçlar yan etki sebebiyle daha kısıtlı olacaktır. Menisküs yırtıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar tedavi edici özellikte değildir, hastanın ağrısının azaltılması amacıyla kullanılırlar.
 • Enjeksiyon ile Menisküs Yırtığı Tedavisi: Kısa sürede sonuç alınan yöntemlerden olan enjeksiyon çok sınırlı da olsa menisküs yırtığında da kullanılmaktadır. Ancak her zaman çözüm olmayacak bir tedavidir. Bazı vakalarda kortizon enjeksiyonu uygulanan bir yöntemdir. Ancak, kliniğimizde kortizon enjeksiyonu tercih edilen bir tedavi yöntemi değildir. Kortizon enjeksiyonu ödem ve iltihabı azaltarak bir süre için ağrının azalmasına ve eklem hareketinin açılmasına neden olur. Ancak, etkisinin geçici olması, yırtığın iyileşmesini sağlamaması ve yan etkileri nedeniyle öncelikli bir tedavi değildir.

Menisküs Yırtıkları Tedavisinde Rejeneratif Yöntemler

Menisküs yaralanmalarında vakanın hafif veya orta şiddette olması durumunda en etkili tedavi yöntemi proloterapi, PRP, kök hücre işlemlerini içeren rejeneratif tedavilerdir.

Bursa menisküs yırtığı tedavisi sürecinde rejeneratif yöntemlerle yapılan tedavi çok önemli bir yöntemdir. Hafif ve orta şiddette görülen menisküs yırtıklarında cerrahi işlem olmadan PRP, Proloterapi, otolog serum ve kök hücre tedavileri ile oldukça iyi sonuçlar alınabilmektedir.

 • PRP: menisküs yırtıklarında hasarlanmış menisküsün iyileşmesini sağlamak için yırtığın olduğu bölgeye trombosit hücreleri verilir. Bu hücreler doku tamiri yapan hücrelerdir. Trombosit hücreleri diz ekleminde yırtık olan yapıların iyileşmesini sağlarlar.
 • Proloterapi: diz eklemindeki yırtık tendon ve bağların yapışma bölgelerine uygulanır. Proloterapi enjeksiyonları ile tendon ve bağlarda tamir mekanizması başlatılır. Tekrarlayan proloterapi seansları ile yırtık yapıların iyileşmesi hedeflenir. Bu şekilde diz ekleminde sağlamlık oluşturulur. Diz eklemi çevresinin de tedavisi sağlanmış olur. Sağlam bir diz menisküs yırtıklarının iyileşmesi için gereklidir.
 • Kök hücre tedavisi: menisküs yırtıklarında uygulanan ileri teknolojinin kullanıldığı son derece etkili ve modern bir tedavi yöntemidir. İleri yırtık olan vakalarda tercih edilir. Hastanın leğen kemiği bölgesinden elde edilen kemik iliğinden kök hücreler elde edilir. Elde edilen kök hücreler yırtığın olduğu bölgeye enjekte edilierek yırtığın iyileşmesi sağlanır. Bu işlem ameliyathane şartlarında steril ortamda yapılır. Ancak, bir ameliyat yöntemi dedğildir. Kök hücre yöntemi ayrıca cerrahi gereken vakalarda cerrahi tamirin etkisini arttırmak için de uygulanabilir.
 • Otolog Serum Tedavisi: hastadan alınan az bir miktardaki kandan büyüme sağlayıcı ve iyileştirici faktörler elde edilir. Bu faktörler menisküs yırtığının olduğu bölgeye enjekte edilir ve iyileşme süreci bu şekilde sağlanır.
 • Fizik Tedavi: PRP, proloterapi, kök hücre yöntemleri ile tedavi uygulanırken menisküs yırtığı olan hastalarda eş zamanlı olarak uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon programı bu tedavilerin etkinliğini arttırmaktadır.

Bu yöntemlerle menisküs yırtıklarının tedavisi yapılırken aynı zamanda doktor tarafından verilen ev egzersizleri de uygulanmalıdır. Egzersiz hastanın ağrısı belirli bir düzeye indikten sonra verilmektedir.

Bursa Menisküs Tedavisi

Bursa menisküs tedavisi planlanırken öncelikle bölgedeki yaralanma titiz bir şekilde incelenerek doğru tanımlanmalıdır. Bölgede oluşan hasara göre kişiye özel tedavi planlanır.  Doğru tedavinin planması bu süreçte çok önemlidir.

Doktor hastanın yaşı ve durumuna göre tedaviyi ve seansları belirler. Tedavi süreci başladıktan sonra ağrının azalması, eklem hareketinin düzelmesi ile seans aralıklarında değişiklik planlanabilir. Tedavi süreci sonunda eklemler eski dengesine ulaşabilir.

Bursa’da menisküs tedavisi konusunda detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için kliniğimize ulaşarak Dr. Mehmet Mustafa  Ertürk ile iletişime geçebilirsiniz.